top of page
tanja suomalainen 174.png

Tanja Suomalainen 

Eduskuntavaaliehdokas 2023
tanja suomalainen 174.png
tanja_kokovartalo_900px.png
RUISKUKKA_RUISKUKKA_LOGO_oranssi_2_RGB.png
FT, yliopettaja, kolmen lapsen äiti ja Oulun Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas

Olen 41-vuotias Oululainen eduskuntavaaliehdokas. Olen kolmen kouluikäisen lapsen äiti, koulutukseltani tietojenkäsittelytieteiden tohtori ja töissä Lapin ammattikorkeakoulussa yliopettajana. Olen Oulun kaupunginvaltuuston ja Sivistyslautakunnan jäsen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston varajäsen ja Yhdyspintalautakunnan varsinainen jäsen. Vapaa-ajalla harrastan ryhmäliikuntatunteja ja ulkoilua Tiitu-koiramme kanssa.

 

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan että ihmiset voivat hyvin, koulutusjärjestelmämme on laadukas ja työn tekemiseen kannustetaan ja ahkeruudesta palkitaan. Siksi nostan esille teemat, joilla luodaan pohja tulevaisuuden menestykselle: työ, terveys, koulutus. Motivoivan ja mahdollistavan työn ja koulutuksen puolesta!

Kärkiteemani
 

Työ
Meidän pitää saada mahdollisimman moni työkykyinen töihin. Töiden tekeminen ja vastaan ottaminen pitää olla joka tilanteessa kannattavaa, eli työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin tekemättä jättäminen. Työn verotusta ei tule nostaa vaan töitä tekevälle pitää jäädä nykyistä enemmän palkastaan käteen. Työn tekemiseen ja ahkeruuteen tulee kannustaa, sillä työ ja yrittäjyys luovat pohjan hyvinvoinnille ja julkisten palveluiden turvaamiselle. Suomi tarvitsee myös työvoimaa ulkomailta, joten kansainvälistä rekrytointia on helpotettava. Meidän tulee varmistaa, että Suomi on houkutteleva maa uudelle osaamiselle ja investoinneille.

Terveys
Meidän tulee kannustaa ihmisiä huolehtimaan omasta terveydestään ja tarjota hyvät puitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Esimerkiksi julkisten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tulee olla hyvässä kunnossa ja helposti ihmisten saatavilla. Ihmisten tulee päästä sujuvasti hoitoon ja tärkeintä on, että ihmiset saavat palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsevat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä tulee olla myös mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa ja palveluiden tulee olla aidosti saavutettavia. Esimerkiksi digitaalisilla ratkaisuilla voidaan kehittää ja tukea palveluiden saavutettavuutta.

Koulutus
Koulutus on tärkeä investointi tulevaisuuteen. Osaamista kehittämällä voimme varmistaa, että Suomi on maa, johon kannattaa investoida nyt ja tulevaisuudessa. Haluan edistää, että Suomessa on maailman paras koulutus ja että opetukseen panostetaan. Opettajilla tulee olla aikaa opettaa ja herättää innostusta ja uteliaisuutta uuden oppimista kohtaan. Oppilaat tulee kohdata yksilöinä heidän heikkoutensa ja vahvuutensa huomioiden. Tuki ja apu tulee kohdistaa oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee varmistaa riittävät perustiedot ja -taidot, kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaidot. Myös jokaisella suomalaisella tulee olla mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin oma into ja osaaminen kantaa. Kouluissa tulisi kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittäminen, jotta oppilaat oppivat toimimaan alati muuttuvassa maailmassa.


Tule mukaan tiimiin ja lähdetään yhdessä tekemään vaikuttavaa kampanjaa keväälle 2023!

Eduskuntavaalit 2023

Äänestä minua numerolla 174

Virallinen äänestyspäivä: sunnuntai 2.4.2023
Ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.2023
Ennakkoäänestys ulkomailla: 22. – 25.3.2023

Tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023

Kopio Kopio Sydän on oikealla -neliö.jpeg

Ajankohtaisia ajatuksia

bottom of page